KombiSystem i MultiSystem

MM 55

Zapremina (cm ³): 27.2
Snaga (kW / KS): 0.75 / 1
Težina (kg): 7.9

3.750,00 HRK

KM 55

Zapremina (cm ³): 27.2
Snaga (kW / KS): 0.75 / 1
Težina (kg): 4.4

2.541,00 HRK

KM 94R C-E

Zapremina (cm ³): 24.1
Snaga (kW / KS): 0.9 / 1.2
Težina (kg): 4

3.750,00 HRK

KM 90R

Zapremina (cm ³): 28.4
Snaga (kW / KS): 0.95 / 1.3
Težina (kg): 4.5

3.500,00 HRK