Baterijske škare za grane
Baterijske škare PS22-25

Jesu baterijski škare koje dolaze u PVC koferu sa dvije baterije 14.4V-16.8V od 2,5ah te punjač, ključevima za rastavljanje te posudom za ulje ili mast. Idealne su za maksimalni rez od 20-25mm za grane, kod loze čak i do 30cm jer je stabljika mekša. Puni otvor samih škara je 42mm šta omogućava obuhvaćanje mekših (loze) biljaka do 30mm.

 • Baterija - Napon baterije od 14,4-16.8V (2,5ah) Omogućava rad baterijskih škara od 2500-3000 reza. Sa dvije baterije autonomni ste 5000-6000 reza.
 • Snaga - Snaga uređaja je 100W-330W
 • Težina- 685 grama bez baterije (baterija 225 grama)
 • Rad- Baterijske škare PS22-25 imaju selektivni rez (koliko stišćete tipkalo toliko zatvaraju) isto tako imaju zaštitu od presjecanja pristiju ili ruke, u dodiru oštrice sa rukom ne rade (vrlo efikasno kod loze, jer se korisnik uhvati za žicu pa nemože doći do prerezivanja žice) Ove opcije se isto tako mogu isključiti, ali ne preporučamo! Baterijske škare imaju 2 moda rada 25mm i u 1/2 reza za brže rezanje.
 • LED displey - Prikazuje stanje baterije te ukupan broj reza i broj reza trenutno od zadnjeg paljenja. Prikazuje greške ukoliko dođe do njih.

 

Baterijske škare PS22-32

Jesu baterijske škare koje dolaze u PVC (stiropor) koferu sa dvije baterije 14.4V-16.8V od 2,5ah te punjačem, kulječevi za rastavljanje te posudom za ulje ili mast. Idealne su za orezivanje voćaka te maslina, a i deblje stabiljke loze (korijena). Puni otvor samih škara je 56mm šta omugućuje obuhvaćanje mekših stabljiki do 40mm.

 • Baterija - Napon baterije od 14,4-16.8V (2,5ah) Omogućava rad baterijskih škara do 2500 reza. Sa dvije baterije autonomni ste 5000 reza.
 • Snaga- 230-500W
 • Težina - 750 grama (baterija 225 grama)
 • Rad- Baterijske škare PS22-32 imaju selektivni rez (koliko stišćete tipkalo toliko zatvaraju) isto tako imaju zaštitu od presjecanja pristiju ili ruke, u dodiru oštrice sa rukom ne rade (vrlo efikasno kod loze, jer se korisnik uhvati za žicu pa nemože doći do prerezivanja) Ove opcije se isto tako mogu isključiti, ali ne preporučamo! Baterijske škare imaju 2 moda rada 32mm i u 1/2 reza za brže rezanje.
 • LED displey - Prikazuje stanje baterije te ukupan broj reza i broj reza trenutno od zadnjeg paljenja. Prikazuje greške ukoliko dođe do njih.

Baterijske škare PS22-40

Jesu baterijske škare koje dolaze u PVC koferu sa metalnim kopčama u kompletu sa Baterijom(kompijuterom sa LED displey) od čak 43.2V te 4Ah (173Wh) sa ključevima za rastavljanje te ruksakom za nošenje na leđima. Baterijske škare isto tako imaju na bateriji kopču za remen pa nema potrebe za nošenje ruksaka. Idealne su za orezivanje voćaka te debljih stabiljaka. Sa punom baterijom autonomni ste do čak 4-6 sati rada.

 • Baterija- Napon baterije od 43.2V te 4ah Omogućava rad do 6h konstantnog rezanja.
 • Snaga - Snaga uređaja je 1296W koja je izuzetno snažna a osjeti se najviše kod tvrđih biljaka.
 • Težina - Težina samih škara je 850 grama dok, baterija na remenu ili ruksaku teži 1000grama
 • Rad- Baterijske škare PS22-40 imaju selektivni rez (koliko stišćete tipkalo toliko zatvaraju) isto tako imaju zaštitu od presjecanja pristiju ili ruke, u dodiru oštrice sa rukom ne rade (vrlo efikasno kod loze, jer se kupac uhvati za žicu pa nemože doći do prerezivanja) Ove opcije se isto tako mogu isključiti, ali ne preporučamo! Baterijske škare imaju 2 moda rada 32mm i u 1/2 reza za brže rezanje.
 • LED displey na škarama- Prikazuje stanje baterije te ukupan broj reza i broj reza trenutno od zadnjeg paljenja. Prikazuje greške ukoliko dođe do njih.
  • LED displey na bateriji - Prikazuje stanje baterije, Broj rezova ukupno i trenutno, stanje napona po ćelijama baterija, stanje grešaka, napon baterije.
   CIjene i modele pronađite ovdje!
Broj pregleda: 3244